TIDE - projekti

Tervetuloa TIDE-projektin verkkosivuille.

TIDE (Towards Inclusive Development Education) on kahdeksan eurooppalaisen järjestön yhteisprojekti.

Haluamme tukea nuorten kehitysvammaisten aikuisten pääsyä kehityskasvatuksen piiriin.

Kehityskasvatuksessa keskitytään globaaleihin asioihin, jotka vaikuttavat meidän kaikkien arkeen, ja pyritään lisäämään tietoisuutta niistä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kehitykseen, ympäristöön ja kestävyyteen liittyvät asiat.

TIDE-projektin kumppanit järjestävät edellä mainittuihin teemoihin linkittyviä työpajoja, joiden tuloksista ja kokemuksista he kehittävät kaikille sopivia oppimateriaaleja. Lisätietoa kumppaneista ja projektin tavoitteista löydät "Keitä olemme" -sivulta.

Euroopan Unionin EuropeAid-ohjelman tuella. Näiden verkkosivujen tiedot eivät välttämättä vastaa Euroopan komission mielipidettä.